Баришев Юрій Володимирович

Публікації

Автор та співавтор понад 100 наукових публікацій: з них 3 монографії, 19 статей у фахових виданнях, 31 патент та 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права твір (комп'ютерну програму).

Монографії:

 1. Баришев Ю. В. Методи та засоби швидкого багатоканального гешування даних в комп’ютерних системах : монографія / Ю. В. Баришев, В. А. Лужецький; за заг. ред. В. А. Лужецького – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 144 с.
 2. Dmytro SOVETSKYI, Yurii BARYSHEV. Protection tool against malware for Android operating systems // Inżynier XXI wieku projectujemy przyszlosc, monografia [ pod red: Jacek Rysiński] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2016. - pp. 367- 372. - ISBN: 978-83-65182-51-7
 3. Рудницкий В. Н. Криптографическое кодирование: методы и средства реализации : монография / В. Н. Рудницкий, С. В. Пивнева, В. Г. Бабенко, И. В. Миронец, А. В. Дмитришин, Ю. В. Барышев. – Тольятти: Тольят. гос. ун-т, 2013. – 196 с.

Основні статті:

 1. Volodymyr Luzhetsky, Yurii Baryshev. Methods of Generic Attacks Infeasibility Increasing for Hash Functions // The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2013), September 12-14, 2013 Berlin, Germany. – Режим доступу до статті: idaacs.net/2013/wp-content/uploads/abstracts/i13-071_8d0bb875.rtf
 2. Volodymyr Luzhetsky, Yurii Baryshev. The Generalized Construction of pseudonondeterministic hashing // Computing, 2012, Vol. 11, Issue 3, – p. 302-308.
 3. Volodymyr Luzhetskyi, Yurii Baryshev. Data-driven pseudonondeterministic hashing constructions // Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2016, - p. 114-116.
 4. Баришев Ю. В. Дискреційна модель та метод розмежування прав доступу до розподілених інформаційних ресурсів / Ю. В. Баришев, В. А. Каплун, К. В. Неуйміна // Наукові праці ВНТУ. - №2, 2017. - 8 с.
 5. Лужецький В. А. Концепція псевдонедетермінованого хешування / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев // Системи управління, навігації та зв’язку. – №3, 2010. – С. 94-98.
 6. Лужецький В. А. Підходи до побудови швидких алгоритмів хешування / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – №. 2 (19), 2009 р. – С. 57-65
 7. Лужецький В. А. Криптографічні примітиви для реалізації керованого хешування / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев // Вісник ВПІ. – №1. – 2011. – С. 108-111.
 8. Лужецький В. А. Синтез функцій ущільнення для керованого хешування в комп’ютерній криптографії / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев // Вісник ВПІ. – №3. – 2011. – С. 107-111.
 9. Дудатьєв А. В. Розширення економічної складової поняття ризику в теорії захисту інформації / А. В. Дудатьєв, Ю. В. Баришев // Вісник ВПІ. – №1, 2009. – С. 58 - 61
 10. Лужецький В. А. Методи багатоканального керованого хешування для комп’ютерної криптографії / В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – №1. – 2011. – С. 66-72.


Отримані патенти:

 1. Патент України на корисну модель №22796 МПК G 05 В 13/00. Спосіб оперативного керування режимом електроенергетичної системи / Дудатьєв А. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200613726; заявл. 25.12.2006; опубл. 25.04.2007, Бюл. №5/2007
 2. Патент України на корисну модель №29269 МПК G 05 В 13/00. Система оптимізації комплексної безпеки об’єкта / Дудатьєв А. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200709463; заявл. 20.08.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. №1/2008
 3. Патент України на корисну модель №35528 МПК G 05 В 13/00. Система керування параметрами організації / Дудатьєв А. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200804602; заявл. 10.04.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. №18/2008
 4. Патент України на корисну модель №36582 МПК G 09 С 1/00. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200808802; заявл. 04.07.2008; опубл. 27.10.2008, бюл. № 20/2008
 5. Патент України на корисну модель №37465 МПК G 09 С 1/00. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200808805; заявл. 04.07.2008; опубл. 25.11.2008, бюл. № 22/2008
 6. Патент України на корисну модель №41313 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200900489; заявл. 23.01.2009; опубл. 12.05.2009, бюл. № 9/2009
 7. Патент України на корисну модель №42220 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200900908; заявл. 06.02.2009; опубл. 25.06.2009, бюл. № 12/2009
 8. Патент України на корисну модель №43511 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200900930; заявл. 06.02.2009; опубл. 25.08.2009, бюл. № 16/2009
 9. Патент України на корисну модель №48267 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200909858; заявл. 28.09.2009; опубл. 10.03.2010, бюл. № 5/2010
 10. Патент України на корисну модель №48279 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200909901; заявл. 28.09.2009; опубл. 10.03.2010, бюл. № 5/2010
 11. Патент України на корисну модель №48681 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Дмитришин О. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200911028; заявл. 02.11.2009; опубл. 25.03.2010, бюл. № 6/2010
 12. Патент України на корисну модель №48410 МПК G 09 С 1/00. Спосіб безключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Рудий І. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200911723; заявл. 16.11.2009; опубл. 10.03.2010, бюл. № 5/2010
 13. Патент України на корисну модель №50818 МПК G 09 С 1/00. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Семененко Д. С.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200913292; заявл. 21.12.2009; опубл. 25.06.2010, бюл. № 12/2010
 14. Патент України на корисну модель №50841 МПК G 09 С 1/00. Спосіб безключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Рудий І. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u200913535; заявл. 25.12.2009; опубл. 25.06.2010, бюл. № 12/2010
 15. Патент України на корисну модель №53508 МПК G 09 С 1/00. Спосіб ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Стах О. С.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201003900; заявл. 06.04.2010; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19/2010
 16. Патент України на корисну модель №53615 МПК H 04 L 9/06. Спосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій / Лужецький В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201004697; заявл. 20.04.2010; опубл. 11.10.2010, бюл. № 19/2010
 17. Патент України на корисну модель №54025 МПК H 04 L 9/06. Спосіб шифрування даних на основі трьох несумісних груп операцій / Лужецький В. А., Дмитришин О. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201004698; заявл. 20.04.2010; опубл. 25.10.2010, бюл. № 20/2010
 18. Патент України на корисну модель №54761 МПК G 09 С 1/00. Спосіб безключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201005395; заявл. 05.05.2010; опубл. 25.11.2010, бюл. № 22/2010  
 19. Патент України на корисну модель №54813 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201006156; заявл. 21.05.2010; опубл. 25.11.2010, бюл. № 22/2010
 20. Патент України на корисну модель №54814 МПК G 09 С 1/00. Спосіб безключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201006158; заявл. 21.05.2010; опубл. 25.11.2010, бюл. № 22/2010
 21. Патент України на корисну модель №55699 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201006266; заявл. 25.05.2010; опубл. 27.12.2010, бюл. № 24/2010
 22. Патент України на корисну модель №57342 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового хешування / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201008801; заявл. 15.07.2010; опубл. 25.02.2011, бюл. № 4/2011
 23. Патент України на корисну модель №60550 МПК G 05 В 13/00. Система керування станом інформаційної безпеки / Дудатьєв А. В., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201013608; заявл. 16.11.2010; опубл. 25.06.2011, бюл. № 12/2011
 24. Патент України на корисну модель №64925 МПК G 09 С 1/00. Спосіб ключового хешування теоретично доведеної стійкості на основі еліптичних кривих / Лужецький В. А., Баришев Ю. В., Черняхович К. В., Олексюк А. О.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201104428; заявл. 11.04.2011; опубл. 25.11.2011, бюл. № 22/2011
 25. Патент України на корисну модель №94039 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового гешування даних теоретично доведеної стійкості / Лужецький В. А., Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201405191; заявл. 16.05.2014; опубл. 27.10.2014, бюл. № 20/2014
 26. Патент України на корисну модель № 102987 МПК G 09 С 1/00. Спосіб паралельного ключового гешування даних теоретично доведеної стійкості / Баришев Ю. В., Комаров  А. О.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. – №u201505650; заявл. 08.06.2015; опубл. 25.11.2015, бюл. № 22/2015
 27. Патент України на корисну модель №116649 МПК G 05 В 13/00. Система керування станом інформаційної безпеки / Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №u 2016 13379; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10/2017
 28. Патент України на корисну модель №116653 МПК G 06 F 21/31, G 06 F 7/00. Спосіб автентифікації користувачів / Баришев Ю. В., Неуйміна К. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №u 2016 13392; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.05.2017, Бюл. №10/2017
 29. Патент України на корисну модель №117326 G 09 C 1/00. Спосіб паралельного ключового гешування даних теоретично доведеної стійкості / Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №u 2016 13377; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. №12/2017
 30. Патент України на корисну модель №117327 G 09 C 1/00. Спосіб паралельного безключового гешування даних теоретично доведеної стійкості / Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №u 2016 13378; заявл. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл. №12/2017
 31. Патент України на корисну модель №119265 G 05 B 13/00. Система адаптивного керування інформаційною безпекою / Баришев Ю. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет. - №u 2016 13344; заявл. 26.12.2016; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18/2017